Günümüzde birçok ürünün üretim aşamasından son kullanma tarihine kadar insan sağlığına, çevre kirliliğine ya da iklimlere kadar birçok farklı zararlı etkileri bulunabilmektedir. Ülkemizde daha çevre dostu ürünlerin üretilmesi adına da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre etiket sistemi uygulamaya konulmuştur.

Temiz Bir Dünya Adına Çevre Etiketi

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan çevre etiketi ile birçok üretici, imalatçı, ithalatçı, hizmet veren kişi ya da kurumlar, toptancı ya da perakende satıcılar daha güvenli olan ve kanserojen madde içermeyen ürünler üretebilecekler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan başvurular neticesinde başvuran kişi ya da kurumların çevre sertifikası alması sağlanabilmektedir. Böylelikle çevre dostu ürünlerin üretilmesi sağlanacaktır. Çevresel etkileri azaltılmış olan ürünleri teşvik etmek, tüketicilere de doğru ve sağlıklı olan ürünleri kullanıma teşvik ederek zararlı ürünlerden korunmanın amacı güdülmektedir.

Müracaat ve Sertifika Süresi

Çevreye zararlı olan toksik ve kanserojen içerikli kimyasal madde özellikleri taşıyan ürünlerin kullanımdan kaldırılması ve hayvanlara uygulanan deneylerin mümkün olduğunca azaltılacağı bu sistem sayesinde verilen sertifika 4 yıl süre ile koruma sağlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan başvurular incelenerek nihai kararlar verilebilmektir. Alınacak olan sertifikaya başvurabilecek kişi ya da kurumlar şu şekilde olabilir;

•İmalatçılar
•Üreticiler
•İthalatçılar
•Toptancılar
•Perakende satıcılar
•Hizmet sağlama yetkisi bulunan kurum ya da kuruluşlar