Yapay (bağırsak) mesane, bağırsak mesane olarak da bilinir.  İdrar kesesi kanser veya başka nedenlerden dolayı alınan hastanın kendi bağırsağından alınan bir parçanın idrar kesesi haline getirilmesi işlemidir. Bu ameliyatta üreter adı verilen idrar kanallarının uçları bağırsaktan yapılan yeni mesaneye bağlanır. Bağırsak mesanenin bir ucu dış idrar kanalına (üretra) bağlanır. Böylece böbreklerden gelen idrar bu bağırsak mesanede birikir ve dış idrar kanalı ile dışarı atılır.

Yapay Mesane Nedir?

Yapay Mesane Hangi Hastalara Yapılır?
Mesane kanseri, idrar keserinin duvarını oluşturan kas tabakasına kadar ilerlediyse ya da mesane içerisinde çok fazla miktarda kanser dokusu varsa ve kapalı ameliyat yöntemiyle temizlenemiyor ise, idrar kesesi tamamen çıkarılır. Bu durumda idrar kesesinin yerini alacak yani idrarı depolayacak yapay bir mesaneye ihtiyaç duyulur.

Beyin ya da omurilik yaralanmalarına bağlı idrar kesesinin hacminin aşırı derecede azaldığı durumlarda ya da spastik tip nörojen mesane hastalığı gibi kanser dışı nedenlerden dolayı da mesanenin çıkarılması gerekebilir. Böyle durumlarda yine bağırsaktan mesane yapılması gerekebilir.